Україна була і лишається країною, яка має потужний аграрний потенціал. Продукція аграрного сектору України має зайняти своє гідне місце, що потребує узгодження нормативно-правових положень із міжнародними і, насамперед, європейськими вимогами, щодо безпеки засобів захисту рослин та добрив.

Відповідно до вимог діючих нормативно правових актів України контроль за використанням пестицидів та агрохімікатів здійснюється за допомогою вста­новлення певних вимог до юридичних та фізичних осіб, які здійснюють зберігання, транспор­тування та використання добрив, хімічних засобів захисту рослин та інших токсичних препаратів і речовин

З метою врегулювання правовідносин, пов’язаних з державною реєстрацією, виробництвом, закупівлею, транспортуванням, зберіганням, торгівлею та застосуванням безпечним для здоров’я людини і навколишнього природного середовища пестицидів і агрохімікатів, визначення прав і обов’язків підприємств, установ, організацій та громадян, а також повноважень органів державної виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері прийнято Закон України «Про пестициди і агрохімікати».

Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) до списку яких входять і тверді побутові відходи (ТПВ) та непридатні пестициди (НП) створюють проблеми накопичення хімічних речовин, які негативно впливають на здоров’я та навколишнє середовище. Вирішення проблеми із глобальними забруднювачами та відходами повинно бути першочерговим завданням на загальнодержавному, обласному та регіональному рівні.

Потрібно працювати щоб скоротити кількість ризиків, пов’язаних із небезпечними хімічними речовинами та відходами.

Ціль 1: Досягнення поводження з небезпечними відходами (непридатні пестициди, побічні продукти, інше) та токсичними хімікатами у безпечний та ефективний спосіб.

Ціль 2: Досягнення поводження з твердими побутовими відходами як в домашніх господарствах, так і в населених пунктах (містах та селах) у належний та сталий спосіб.

Наша діяльність спрямована на:

—         запровадження заходів, що дозволяють скоротити ризики від небезпечних хімічних речовин, непридатних пестицидів та відходів;

—         здійснення досліджень, накопичення знань та оприлюднення інформації щодо токсичних хімічних речовин та відходів, зокрема безпечних технологій поводження з ними;

—         інформування щодо небезпеки токсичних хімікатів, проведення кампаній на підтримку дій щодо хімічної безпеки, підвищення обізнаності громадськості про проблеми відходів та небезпечні хімічні речовини, надання практичних порад;

—         співпраця з представниками  влади з метою поліпшення управління в галузі поводження з хімічними речовинами та відходами.

Share Button

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *