МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ ЧЛЕНІВ КОАЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ «ЕКОПЛАТФОРМА»

Ми, громадські організації та ініціативні групи Кіровоградської області, що підписалися нижче, усвідомлюючи, що побудова держави на принципах демократії та верховенства права, не можлива без активного громадянського суспільства, без участі громадян в управлінням країною та територіями, вважаючи необхідним об’єднати зусилля громадських активістів задля створення умов розвитку території, активізації та мобілізації громад для вирішення екологічних проблем, заявляємо про створення коаліції громадських організацій та ініціативних груп Кіровоградщини «ЕКОПЛАТФОРМА» на таких засадах.

  1. Мета Коаліції – сприяння участі та підвищення ролі жінок та молоді в процесі управління територіями та вирішення екологічних проблем.
  2. Вироблення стратегії розвитку Коаліції:

2.1. Проведення широких інформаційних кампанії щодо можливості та необхідності включення жінок та молоді в процес управління територіями

2.2. Налагодження горизонтальних зв’язків між громадськими організаціями задля  обміну досвідом, запровадження спільних ініціатив та кампанії.

2.3. Створення мотивуючих факторів для активізації та мобілізації громад на вирішення екологічних проблем.

2.4. Проведення громадської експертизи нормативних актів органів місцевого самоврядування.

2.5.  Проведення моніторингу діяльності ОМС, регіональних органів влади.

2.6. Проведення адвокасі кампанії.

2.7. Впровадження платформи для обміну досвідом між інституціями громадянського суспільства регіону.

2.8. Сприяння проведенню реформ системи управління територіями.

2.9. Аналіз інформації про проблеми, які існують на територіях.

2.10. Ініціювання та впровадження змін, контроль за їх виконанням.

2.11. Підвищення організаційної та інституційної спроможності членів Коаліції при виконанні стратегічних цілей.

  1. Принципи співпраці членів Коаліції:

3.1. Солідарність. Учасники Коаліції взаємодіють між собою на засадах довіри, поваги, допомоги.

3.2. Добровільність. Участь у Коаліції є добровільною.

3.3. Рівність. Учасники Коаліції рівні у своїх правах та обов’язках.

3.4. Незалежність. Учасники Коаліції є незалежними.

3.5. Принцип свободи діяльності. Учасники Коаліції вільні у виборі напрямків і методів своєї роботи.

3.6. Відповідальність. Учасники Коаліції мають дотримуватися взятих на себе зобов’язань перед іншими учасниками.

3.7. Законність. Учасники Коаліції дотримуються норм законодавства України.

3.8. Відкритість, гласність і прозорість. Діяльність Коаліції повинна бути відкритою і прозорою для громадськості.

3.9. Вирішення конфліктів всередині Коаліції. У випадку виникнення спірних питань, колізій і конфліктів поміж учасниками Коаліції вони зобов’язані намагатися зняти ці конфлікти шляхом діалогу і досягнення компромісу всередині Коаліції, щоб не наносити шкоди її репутації.

3.10. Доброзичливість, толерантність, повага до позиції меншості. Члени Коаліції прагнуть панування в ній доброзичливої атмосфери та ухвалення  спільних рішень консенсусом.

3.11. Ініціативність.

3.12. Системність в роботі.

  1. Прикінцеві положення

4.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання.

4.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою учасників Коаліції і стають невід’ємною частиною Меморандуму.

4.3. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються учасниками Коаліції шляхом проведення спільних консультацій та переговорів.

Документ підписали: КМО ВЕГО «МАМА-86», ГО «Флора», ГО «Територія успіху», ГО «ФРІГ», ГО «ОРІАНА», ГО «Еко-Живанівка», ГО «Єдність села Злинка», ГО «Успішна взаємодія», ініціативна група Компаніївська ЦБС, Ініціативна група м.Знам’янка, Ініціативна група Великосеверинівської ОТГ.

Share Button

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *